Viherrakenne Jaakkola mukana EU:n tutkimusprojektissa

Viherrakenne Jaakkola Oy on mukana LCA in Landscaping- tutkimushankkeesssa, joka kuuluu EU:n LIFE09 ENV -ohjelmaan.

Yhteensä kahdessakymmenessä kohteessa eri paikkakunnilla tutkitaan jäte- ja kierrätysmateriaaleja hyödyntävien kasvualustojen ja lannoitustuotteiden käyttöä. Tutkimuskohteissa toteutetaan nurmikon perustamis- ja hoitoratkaisuja, ja jokaisessa kohteessa on 2-3 vaihtoehtoista toteuttamistapaa.

Hankkeessa kehitetään elinkaarianalyysin soveltamista viherrakentamiseen ja tehdään kustannushyötyanalyysiä eri lailla kierrätysmateriaaleja sisältävien viherrak­entamisratkaisuiden vaikutuksista julkisille toimijoille, viher- ja kierrätysalan yrittäjille sekä suurelle yleisölle.

Hanke pyrkii lisäämään kiinnostusta ja mahdollisuuksia kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen viherrakentamisessa ja elinkaarianalyysin käyttöä eri rat­kaisujen ympäristövaikutuksia tarkasteltaessa. Lisätietoa tutkimuksesta löytyy täältä.