Laatujärjestelmä

Hyvä laatu

Viherrakenne

Toiminnan hyvä laatu hyödyttää projektin kaikkia osapuolia. Työntekijöiden ammattitaito, asianmukaiset välineet ja uusien menetelmien ja säännösten omaksuminen edesauttavat projektin onnistumisen kerralla ja aikataulussa.

Viherrakenne Jaakkola Oy:n laatutason säilyttäminen perustuu osaltaan myös jokaisen työntekijän vastuullisuudelle työnsä laadusta. Tiimityöskentely korostaa jokaisen vastuuta omasta laatutasostaan sekä tiiminvetäjien vastuuta tiimiensä laatutasosta ja työn tuloksesta.

Olemme Rakentamisen laatu RALA ry:n jäsen, ja yrityksessämme on ollut auditoitu laatujärjestelmä vuodesta 1999.