Laatujärjestelmä

Hyvä laatu

 Viherrakenne JaakkolaOY

Toiminnan hyvä laatu hyödyttää projektin kaikkia osapuolia. Työntekijöiden ammattitaito, asianmukaiset välineet ja uusien menetelmien ja säännösten omaksuminen edesauttavat projektin onnistumisen kerralla ja aikataulussa.

Viherrakenne Jaakkola Oy:n laatutason säilyttäminen perustuu jokaisen työntekijän vastuulle oman työnsä laadukkuudesta. Tästä syystä toiminta tapahtuu pitkälle tiimityöskentelyn tapaan, korostaen jokaisen vastuuta omasta laatutasostaan sekä tiimin vetäjän vastuuta tiimiensä laatutasosta ja työn tuloksesta.

Olemme Rakentamisen laatu RALA ry:n jäsen, ja yrityksessämme on ollut auditoitu laatujärjestelmä vuodesta 1999.